Шри Чинмой е писал много за връзката между спорта и духовния живот. Той е изнесъл множество лекции и отговорил на много въпроси по тази тема. Тук можете да намeрите подбрана част от негови отговори.