10 и 6 дневно състезание „Шри Чинмой“, София 2024

парк Св. Св. Петър и Павел София

Първо сертифицирано многодневно състезание в България

Upcoming races

Състезание 1: 1 May
Състезание 2: 5 May

Previous results

Събития

10 дни

6 дни

Контакт

Baridhi Yonchev
+359 88 891 8486
Пиши

Sri Chinmoy 6&10 Day Race in Sofia